PRIVACYVERKLARING

BB Praktijk voor Huidverbetering, gevestigd aan Zadelmakerstraat 44, 1991 JE Velserbroek, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Praktijk voor huidverbetering
Bianca Buijs
Zadelmakerstraat 44
1991 JE Velserbroek
T: 0618947255

KvK: 34324748
BTW: NL002078106B77

Bianca Buijs is de eigenaar Gegevensbescherming van BB Praktijk voor Huidverbetering. Zij is te bereiken via info@bb-huidverbetering.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

BB Praktijk voor Huidverbetering verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch.
 • Lijst met contactgegevens van de klant via een app.
 • Informatie betreffende ziektekostenverzekering.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

BB Praktijk voor huidverbetering verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van je:

 • Gezondheidsgegevens cliënt t.b.v. anamnese formulier
 • Etnische afkomst
 • Gegevens van personen jonger dan 16 jaar
 • Eventueel voor en na foto’s

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@bb-huidverbetering.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

BB Praktijk voor Huidverbetering verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afstemmen van jouw behandeling op de huid(problemen) en/of lichamelijke klachten
 • Het afhandelen van jouw betaling, versturen van factuur
 • Verzenden van nieuwsbrief
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren
 • BB Praktijk voor Huidverbetering verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

BB Praktijk voor Huidverbetering neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (in dit geval Bianca Buijs) tussen zit.

BB Praktijk voor Huidverbetering gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: WEGA automatisering; MELISSA, WordPress, Aweber.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Huidbehandelingen:

BB Praktijk voor Huidverbetering bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen van 2 jaar na laatste contactmoment voor de volgende van persoonsgegevens.

Orthomoleculaire therapie:

 • BB Praktijk voor huidverbetering legt een dossier met gezondheidsinformatie aan en dit cliënten dossier moet de therapeut conform de wet 20 jaar bewaren van de WGBO bewaren.
 • Cliënt heeft het recht tot inzage in het eigen dossier.
 • Waarnemer voor orthomoleculaire therapie bij ziekte of ongeval van therapeut: Annette ter Heijden.

De volgende persoonsgegevens worden bewaard:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Geboortedatum
 • Voor en na foto’s van de huid
 • Fitzpatrick huidtype
 • Etnische afkomst
 • Leefstijlgegevens
 • Anamnese formulier, alleen bij orthomoleculair consult

Delen van persoonsgegevens met derden

BB Praktijk voor Huidverbetering verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

BB Praktijk voor Huidverbetering gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van jouw computer, tablet of smartphone. BB Praktijk voor Huidverbetering gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door BB Praktijk voor Huidverbetering en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar: info@biancabuijs.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, binnen vier weken, op jouw verzoek.

BB Praktijk voor Huidverbetering wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

BB Praktijk voor Huidverbetering neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Bianca Buijs van Praktijk voor huidverbetering via: info@bb-huidverbetering.nl