Praktijk informatie:

Praktijk voor huidverbetering

Bianca Buijs
Huidspecialist
Orthomoleculair therapeut

Zadelmakerstraat 44, 1991 JE Velserbroek

T: 06-18947255

E: info@bb-huidverbetering.nl

KvK : 34324748

BTW nummer: NL002078106B77

 

 

Vergoedingen:

Veel ziektekostenverzekeraars vergoeden de orthomoleculaire behandelingen of acne behandelingen geheel of gedeeltelijk.

Check bij jouw verzekeraar of je binnen jouw ‘aanvullend pakket’ verzekerd bent voor orthomoleculaire therapie (valt onder alternatieve geneeswijzen) of voor acnetherapie. Beiden vallen buiten het eigen risico.

Voor vergoeding van orthomoleculaire therapie is er geen verwijsbrief van de huisarts nodig.
Voor vergoeding van acnetherapie is vaak wel verwijsbrief van huisarts of dermatoloog nodig, check zelf je verzekering.

Praktijk voor huidverbetering is aangesloten bij:

  • MBOG: voor orthomoleculaire therapie
  • ANBOS: voor acnetherapie

Je bent zelf verantwoordelijk voor het informeren naar vergoedingen via jouw zorgverzekeraar. Aan de informatie op de genoemde websites kunnen geen rechten worden ontleend.

Annuleringsregeling:

Bij het niet of te laat annuleren wordt het volledige tarief in rekening gebracht. Een dergelijke factuur komt niet in aanmerking voor vergoeding door uw ziektekostenverzekering.

  • Binnen 48 uur annulering: Geen kosten aan verbonden.
  • Binnen 24 uur annulering: 50% van consult kosten betalen.
  • Binnen 12 uur annulering: 100% van consult kosten betalen.

Wetgeving:

Praktijk voor huidverbetering dient aan diverse wetgeving te voldoen. Door op de blauwe tekst hieronder te klikken kun je meer lezen over de genoemde onderwerpen.

Wetgeving De overheid wil dat iedereen goede zorg krijgt. Daarom heeft de overheid wettelijk vastgelegd wat goede zorg precies inhoudt. En wat er moet gebeuren als mensen een klacht hebben over de zorg. Dit staat in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).

Wet kwaliteit klachten geschillen zorg (Wkkgz) Praktijk voor huidverbetering valt onder de Wkkgz en is aangesloten bij een geschillencommissie die goedgekeurd is. Voor Klacht- en tuchtrecht, zie hierboven. Voor meer informatie over de Wkkgz zie: brochure Wkkgz.

Wet WGBO. In deze wet wordt onder meer recht van inzage in het eigen medische dossier geregeld. Ook bevat de WGBO een informatieplicht en toestemmingsvereiste. De zorgverlener is verplicht de patiënt naar redelijkheid te informeren en deze toestemming voor een behandeling te vragen (bij kinderen: de ouder of voogd). De patiënt is verplicht de zorgaanbieder correct en zo volledig mogelijk te informeren.  In overeenstemming met de WGBO zal ik u vragen een behandelingsovereenkomst te tekenen. Dossier en geheimhouding Praktijk voor huidverbetering staat geregistreerd bij het College Persoonsbescherming. Dit houdt in dat ik alle gegevens die ik verkrijg veilig opberg zodat deze niet door anderen gezien kunnen worden. Tevens zal ik geheimhouding betrachten ten aanzien van de cliënt en de in het dossier vermelde gegevens. De cliënt heeft het recht tot inzage van het eigen dossier.

AVG Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer.  Voor de privacyverklaring zie hierboven.